.. ‌ ,|സംസ്കൃതകഥകളുടെ വീ‍ഡിയോ see video classes menu....| ..|കൊച്ചുകൂട്ടുകാരെ സംസ്കൃതത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയര്‍ത്താന്‍,,ബാലഗീതാനി,,സംസ്കൃതം പാട്ടുകള്‍ see MENU -MENTORS |ഭാഷാ പഠനം രസകരമാക്കാന്‍,ഹൃദ്യമാക്കാന്‍ ഇതാ സംസ്കൃതം കഥകളുടെ അനിമേഷന്‍ വീഡിയോ.CLICK VIDEO CLASSES on MENU BAR| പുതിയ പാഠപുസ്തകം,ടീച്ചേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ഇവ താഴെ പോസ്റ്റില്‍

Monday, 5 August 2019

Saturday, 27 July 2019

നാലാം ക്ലാസില്‍ ദേശീയത  ഇവിടെ ക്ലിക്കുക
പി‍ഡി എഫ് ഇവിടെ ഇവിടെ

Wednesday, 17 July 2019

നാലാംക്ളാസിലെ विशिष्टभोज्यानिस्पर्शयतु 
PDF click here

Friday, 5 July 2019

അഞ്ചിലെ ആദ്യപാഠത്തിനൊരു വര്‍ക്ക് ഷീറ്റിനായ്  ഇവിടെ ക്ലിക്കുക
അതിന്റെ പി ഡി എഫ് ഇവിടെ

Wednesday, 26 June 2019

मृगानि नामानि ചിത്രകോശം  ഒന്നാമത്തെ പ്രവര്‍ത്തനമായ മൃഗനാമ പഠനത്തിനായ്
ഇവിടെ തൊടൂ
പിഡിഎഫിന് ഇവിടെ
ഏഴാം ക്ലാസിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിനായ് "न मूर्खमुपदिशेत्   "
clickhere
PFD सुन्दरोयं जीवलोकःclickhere

Sunday, 9 June 2019

ആറാം ക്ലാസിലെ मामकदेशः എന്ന കവിതയ്ക്കായ്     ഇവിടെ ക്ലിക്കുക

मामकदेशःPDF  CLICK HERE 

WORKSHEET  CLICKHERE

 

 

മിത്രക ആയാതു പാഠത്തിന്റെ worksheet CLICK HERE
ഏഴാം ക്ലാസിലെ ആദ്യപാഠം മിത്രക ആയാതു  CLICK HERE


PDF FILE   CLICK HERE

Saturday, 12 January 2019

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ സംസ്കൃതം സ്കുോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പര്‍

Tuesday, 25 December 2018

തിരുപ്പതി രാഷ്ട്രീയ സംസ്കൃത സംസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന പ്രാക്ശാസ്ത്രി    

കോഴ്സ് ,പ്രീ ഡിഗ്രി (പ്ലസ് 2 ) ന് 


തത്തുല്യമായി അംഗീകരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ORDER

Friday, 14 December 2018

സംസ്കൃതം കഥകള്‍   (പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകള്‍ക്ക് )  ഇവിടെ

Monday, 4 June 2018

PRE TEST QUESTIONS  HERE

6പ്രഥമപാഠസ്യ അധിക പ്രവർത്തനം HERE

 ദേശസ്നേഹംപ്രകടീകൃത്യ അന്യ കവിതാആലാപനം HERE

Sunday, 3 June 2018

പരിസ്ഥിതി ദിന ഗാനം   ഗാനം    AUDIO     LYRICS
ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഗാനം ഓഡിയോ ADDITIONAL LEARNING MATERIALS  UP SECTION 

ADDITIONAL LEARNING MATERIALS LP SECTION
=====================================


അഭ്യാസ പുസ്തകം  

STD 1     STD 2    STD 3   STD 4   STD 5   STD 6   

STD 8
EDUCATION CALENDER 2018-19                  HERE

 വിദ്യാരംഗം  രൂപീകരണ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍  2018-19  HERE
 വിദ്യാരംഗം അധ്യാപകദിന സാഹിത്യമത്സരങ്ങള്‍       CIRCULAR

Monday, 28 May 2018

प्रथमकक्ष्याम् प्रथमपाठाय

पदपरिचायनम्

Tuesday, 2 January 2018

Saturday, 16 September 2017

Thursday, 24 August 2017

Thursday, 27 July 2017

Friday, 16 June 2017

QIP ACTIVITY CALENDER  HERE

First term exam --                    August 21 to 31
Second term -                            Dec 13 to 22
LSS/USS exam--                      Feb 17
SANSKRIT STUDENTS CAMP--          JULY 15,16
SANSKRIT SCHOLARSHIP EXAM -- JANUARY 6
SKT Trs Tarining --                      NOV 4
NATIONAL SEMINAR --            OCT 27,28

Saturday, 10 June 2017

ഇക്കഴിഞ്ഞ S S LC ,പ്ലസ് 2  പരീക്ഷകളിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും A പ്ലസ്  വാങ്ങിയ കേരളത്തിലെ അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്ക് ദേശീയ അധ്യാപക ക്ഷേമ ഫൌണ്ടേഷൻ  ക്യാഷ് പ്രൈസ് നൽകുന്നു.
നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ ഉള്ള അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ചു, പഠിച്ച സ്കൂളിലെ ഹെഡ്മാറ്ററുടെ സാക്ഷ്യപത്രത്തോടെ ,അനുബന്ധ രേഖകളോടെ (രണ്ടു കോപ്പി)
2017 ജൂൺ 30  നു മുൻപായി അസ്സിസ്റ്റൻറ് സെക്രട്ടറി ,ദേശീയ അധ്യാപക ക്ഷേമ ഫൌണ്ടേഷൻ,പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം  ,ജഗതി ,തിരു 14  എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കുക
 
 


 CIRCULAR         APPLICATION FORM       AFFIDAVIT  

Wednesday, 7 June 2017

Application for the Selection of Master Trainers in IT@School Project 

CLICK HERE

MLA  LAC ADF - എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പാചകപ്പുരയും ടോയ് ലറ്റും നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത് - സ്പഷ്ടീകരണം ORDER


INTERNATIONAL YOGA DAY june 21 ORDER

OEC LUMSUMGRANT 2017-18 (last date 24/06/2017)

CIRCULAR AND LIST 

ONLINE SITE 

SENIORITY LIST OF PART TIME SANSKRIT ELIGIBLE FOR FULL TIME POST      HERE

Monday, 5 June 2017

CIRCULAR -SAMPOORNA 6 TH Working day  HEREVIDYARANGOM 2017-18 
  CIRCULAR 1

 CIRCULAR 2

HS MODULE 

UP MODULE 

LP MODULE


 Application for financial assistance from National Foundation of Teachers Welfare

 DETAILS

Sunday, 4 June 2017

पारिस्थितिक दिनाचरनम्   जुन् ५
प्रवर्तननि     मुद्रागीतानि रचना, पारिस्थितिक गानालापनम्,  वृक्षाराधन ,


Friday, 2 June 2017